Om Vannmeisling AS

 Vannmeisling AS:

 • Norges ledende vannmeislingsentreprenør.
 • Over 25 års erfaring i faget.
 • Egen Moog underbrulift og andre spesialstillaser.
 • Først i Norge med Vegdirektoratets godkjenningsordning for vannmeisling.

Vi utfører:

 • Vannmeisling
 • Vannfresing av betong.
 • Fjerning av membraner, maling, epoxy, rust etc.
 • Utleie av Moog Underbrulift.

Norges største underbrulift

Underbrulift med hengestillas montert på semitrailer. Egen fremdrift. Nedsenkbar 12 meter, 18 meter arbeidsplattform. Hengestillas for montering under arbeidsplattform tar deg 60 meter ned.
Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud. Vi møter gjerne for demonstrasjon av utstyr eller visning av vår videofilm.

Vannmeisling, roterende dyse:

 • Rå og ren overflate uten mikroriss
 • Påstøp kan utføres uten dyre limstoffer
 • Armeringsjernene blir rene og fri for rust
 • Mange ganger raskere enn andre metoder
 • Gode arbeidsforhold for operatøren
 • Oppnår meget god hefteflate

Tradisjonell meisling:

 • Problemer med å skille mellom skadet og frisk betong
 • Mikroriss og vibrasjoner i armeringen.
 • Knust tilslag.
 • Skader på armeringsjern med slagmerker.
 • Dårlig kapasitet.
 • Støvproblemer, dårlige arbeidsforhold.
 • Dårlig vedheft.

Vårt utstyr består av:

 • 2 stk. komplette 450 Hk/333 Kwh rigger, vannmengde 180/360 l/min, trykk 1000 Bar.
 • 1 stk. Woma pumpe, 1000 bar, 80 l/min.
 • 1 stk. komplett Woma rigg, 2500/3000 bar, 60 l/min.
 • Spesialroboter, beltegående for horisontale (over og under) og vertikale flater, samt runde og firkantede søyler. Rekylfrie håndpistoler.
 • Spesialroboter, samme kapasitet som de beltegående for skinnedrift til forskjellige betongkonstruksjoner.
 • Utstyr for vannmeisling av rekkverkskanter, føringskanter, fenderkapper på kaier og bropilarer.
 • Beskyttelseskåpe for robot, 95 cm bred for smale passasjer i fabrikker og bruer, samtidig som den ikke hindrer trafikken.
 • Roterende dyser av ulike gradeantall og typer for robot og pistoler.
 •  30.000 liters tankbil med egen dieseldrevet sugepumpe, 30 min fylletid fra f.eks. elv.
 • Moog Underbrulift men mulighet for hengestillas påmontert under. 60 meter ned.