Moog underbrulift

Underbrulift montert på semitrailer.

Egen fremdrift.

Nedsenkbar 12 meter.

1,7 meter * 18 meter teleskop-arbeidsplattform.

Hengestillas, 4 meter * 1 meter for montering under arbeidsplattform, med mulighet for å komme 60 meter ned.

Inspeksjonskorg, 1 meter * 1 meter kan enkelt monteres på pier arbeidsplattform, for enkle inspeskjoner/oppdrag ned til 60 meter.

Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud. Vi møter gjerne for demonstrasjon av utstyr eller visning av vår videofilm.

Moog Underbrulift klar til bruk.